گامهای کوتاه


«چطور يک داستان خوب بنويسيم؟» يا «رسالتهای فراموش شده»

 

شروع: جمله‌ی توصیفی 1(گنگ). جمله‌ی حسی(نامأنوس).جمله‌ی توصیفی 2 ـ‌جمله‌ی معترضه‌ی1(متناقض)ـ . جمله‌ی حسی(هرجور صلاح بود). نقل قول2 ـ‌جمله‌ی معترضه‌ی 2(ارجاع به جمله‌ی توصیفی 1:ایضاح)ـ . نقل قول 1. بازگشت به جمله‌ی حسی: پایان.

 

توضیح اضافه: این مراسم باشکوه، با صدای شیپورها و پرچم‌های رنگی‌اش، با آن چند دانه اشک رمانتیکی که توی چشم بینندگانش جمع شده است، خداحافظی من از وبلاگ‌نویسی است. با این‌حال هروقت خواستید بیایید و برای دنیای مجازی‌ای که از چنین گوهر تابناکی محروم شده است تأسف بخورید، این در به روی شما باز است.

توضیح اضافه‌2 یا خندیدن به ریش متن(صدای تماشاچیان) : اوووووووووه!