گامهای کوتاه


برای زندگی؛ وقتی که کراوات می زند

 

وای ی ی ی ی! عجب خوابی! خواب دیدم که یک وبلاگ نویسم...بعد خواب دیدم که دیگر وبلاگ نویس نیستم...بعد خواب دیدم که وبلاگ نویسم...بعد خواب دیدم که نیستم...حالا بیدار شده ام و دارم خواب می‌بینم که وبلاگ نویسم!

پ.ن: من به عنوان پیشرو و مایه ی مباهاتِ عقلانیتِ بشری اعلام می کنم که تناقض، لواشک زندگی ست!