گامهای کوتاه


جعبه‌های دربسته‌ی اول پاییز

 

مادرم که از این‌همه رفت‌وآمد و غرغر من عصبانی‌ست می‌گوید: ای‌ بابا! یا بشین فیلمتو ببین یا برو به کارات برس دیگه. مادرم نمی‌داند که همه‌ی مشکل همین‌جاست؛ من هم تو را می‌خواهم، هم خودم را.