در سوگ اين سکوت...

دو سه روز است که هی سعی می‏کنم و به یادم نمی‏آید... جز چند واژه، پراکنده، هر چه می‏کنم آن شعر را که برایم گفته بودی به یاد نمی‏آورم... دو سه روز است و این‏همه تلاش...

 شاعر! تو مرده‏ای یا شعر؟

/ 2 نظر / 13 بازدید
داود

شاعر قدرت واژه ها را می خرد تا رازهای سنگين ديگران را به قيمت راز کوچکی که نمی تواند فاش کند بيان کند.

اوهام

شاعر در شعر می ميرد همان گونه که در شعر جاودانه می شود گاهی هم شعر در ذهن مخاطبش می ميرد و شاعر زنده می ماند ... اين که کدام يک موجبات مرگ ديگری را فراهم می آورند مساله يای است که اهميتش در خود شخص شاعر و شعر نهفته است... کلمه ها ی بريده بريده نيز گاهی شعری عميق هستند جايی که خود شاعر شعری ناتمام می شود...