خواهم که هیچ نخواهم...

 

گفتم: «من همه‌ش را همان اول خرج کرده‌ام». آقای مهربانی که کنارم نشسته بود گفت: «لطفاً نگاه کن... شاید کمی مانده باشد...» من توی کیفم را نگاه می‌کنم، و کیف پولم را، و همه‌ی جیب‌هایم را... گفتم که همه‌ش را خرج کرده‌ام...

همه‌جا پر از توست، هنوز هم...

/ 3 نظر / 11 بازدید
سپید

اخ منم جیبمو خالی خالی کردم....

تراموا

یعنی هیچ رقمه راه نداره؟ دوزار هم نمونده؟