ابر بزرگ توی کله‌ی کوچک!

 

فکر کن! ممکن است همه‌ی ما سلول‌های بدن یک موجود خیلی گنده باشیم...در این‌صورت این موجود بیچاره، ایرانش چرک کرده است!

/ 5 نظر / 11 بازدید
مهر

با این خیالت رفیقم حوا .بله ، اون جاش که اسمش ایران است ، بی شک چرکی شده! اماآن گزاره این جوری خوانده می شود : که دیوار می شوند جلوی خودشان و من که سنگ! نمی دانم چرا "می شوند "را "می نهند" خواندیده ای حوا جانم؟ .. .. .. [گل]

قلا

شب دیر گذر ما را علت خفاش پیر خواب آلوده است. عالی.

رود راوی

کندن این غده چرکین بلامانع می‌باشد.

مهر

....................................................... بیایید یکی از خواندیدنی ها (مثلن "دیوانگی ِ من بافته ی زنجیری") را واکاویم و به شکل یک شعر سطری و معمول باز خوانی کنیم و ببینم به کجا ها می رسیم . می خواهم در تبیین ِ چرایی ِ رسیدن به خواندیدنی ، راهی نشان تان دهم که مرا با خودش برد و از شعر سطری رایج رهایم کرد... .. .. .. دانای جوانی نوای خوشش را سوختبار ِ آسمان ِ خواب های سوزنی که بنفش(زنی که بنفش)

داود

کندنش باعث میشه این موجود نگون بخت بمیره.