آذر، ماه آخر پاییز

 

حتما تعداد موسی‌ها زیاد شده که این‌همه آتش توی درخت‌ها افتاده است.‌


/ 3 نظر / 14 بازدید
حسین

حتما. آخه باید با تعداد فرعون ها یک نسبتی باشه راستی صبح این پست در بروزر من بالا نیامد!

دوازده رخ

کاش ابراهیم ها زیاد می شدند تا امیدی بود به گلستان شدن آتش ها

حسین

حتما! خدا کنه عیسی ها اما زیاد نشن دیگه!