ربع بزرگ مسکون

 

غذاهایی که با دست راستم می‌پزم بد نیستند. برای مهمان‌ تعارفی اما با دست چپ غذا می‌پزم. تقلب کوچکی‌ست: انگشت‌های دست راست تو لای انگشت‌های دست چپ من جا مانده. آشپزی تو بهتر بود.

/ 4 نظر / 22 بازدید
دوازده رخ

سلام خدا بر اون کسانی که با دستانشان، راست و چپ غذا می پزند بلکه هم عدس پلو

...

اینجا آن مهمان تعارفی (رودربایستی دار) گویا ارج و مرتبه اش از آن تویی که انگشتهای راستش لای انگشتان چپ شما جا مانده بیشتر است وگرنه از آن تو نباید برای آن فرد رودربایستی دار مایه گذاشت مگر مظلمه ای حادث شود و لاغیر.

آرش

غذاهایی که دوست داشتم را دیگر دلم نمی خواهد, غذاهایی که دوست نداشتم را باز برعکس. تغییر ذائقه بزرگی نیست. آنهایی که من دوست نداشتم را تو دوست داشتی. هیاهوی روزهای اول سال که تموم شد بعد چی؟ :ى