بوی بهبود

 

پدر داشت زغال‌ها را باد می‌زد تا خوب سرخ شوند. صدای جلز و ولز و بوی گوشت کبابی حسابی راه افتاده بود. من هم روی آتش این‌ور و آن‌ور می‌شدم و منتظر بودم ببینم بعدش چه می‌شود.

/ 6 نظر / 17 بازدید
بیگانه

بعد گوشت کباب شده می ماندو روح های گرسنه ی ما که هیچی سودی نخواد داشت!

قلا

حيوان پخته را خواهيد خورد.

حسین

سلام، در باره ی آن قطار، متاسفانه همان است که گفتیه اید.

صبح روز بعد

سلام. برای آن قطار گفتم همانجا.

مهر

چه ظرف و خوشگل رفته ای روی آتش [گل] .................................................. بیاو مرا بخوابین حوا! .. .. .. با دیوانه های در بغل به ناکجا اگر بپرم!